#ModernMan – personlig utveckling för män

#ModernMan är utbildningen för dig vill utvecklas som människa och man. Lärandet sker i grupp och är helt upplevelsebaserat, förankrat i en syn på människor där fokus är på relationer och hur det är att vara man och människa. Gruppen kommer vara både den trygghet och den utmanande miljö du behöver för din personliga utveckling. OBS! Starten framflyttad till hösten 2022.

SÅRBARHET                          KRAFTFULLHET                                             GRÄNSER

Det finns ett enormt värde i att upptäcka att sårbarhet och kraftfullhet inte är varandras motsatser utan varandras förutsättningar. Att vara kraftfull handlar om att vara sig själv i mötet med andra, att kunna svara an i olika situationer, att kunna sätta gränser och att stå upp för betydelsen av sin egen upplevelse. Att vara sårbar är att vara i kontakt med sig själv i relation till andra. Om du enbart är det ena eller det andra kommer du antingen låta andra passera dina gränser eller du passera andras. Utan de båda blir det otydligt och du kommer missa det riktiga mötet människor emellan. Utbildningen vänder sig till män som vill utforska relationen till sig själv och andra. Antalet platser är begränsat.

Kostnaden för utbildningen kan upplevas hög, men är låg i jämförelse med vad det kostar att exempelvis…

…ha en dålig relation till partner, föräldrar, barn eller arbetskollegor
…ofta uppleva sig missförstådd, kanske som för hård och kantig eller otydlig.
…brottas med en rädsla för att bli övergiven, att tappa kontrollen, att inte duga.
…ofta uppleva besvikelse och svek.
…inte kunna öppna sig inför andra utan rädsla för att bli ensam, förminskad eller ses som svag.
…inte ha en plats att lyfta fram sina personliga utmaningar
…sakna djupare samtal med andra män.

En sak står i fokus under denna utbildning – DU. Gruppen du kommer ingå i utgör grunden för all utveckling. Genom gruppen och ledarna får du det stöd du behöver för din personliga utveckling. Se det gärna som en resa där vi träffas både i grupp, individuellt och dessutom får besök av gäster som har djup erfarenhet inom några för oss relevanta utvecklingsområden.

Efter utbildningen kommer du bland annat, med stor sannolikhet:

  • Ha rejält förbättrat åtminstone någon av dina relationer
  • Ha en kraftigt ökad självkännedom
  • Ha fått öva dig i att vara dig själv i mötet med andra
  • Ha en förståelse för kroppen som informationsbärare
  • Ha fått uppleva att välmående nås genom att möta det sårbara, inte undvika det
  • Ha gett dig själv omsorg
  • Ha ökat din förmåga att sätta gränser såväl till dig själv som andra

Avgiften utgår från en glidande skala 14 995-17 995 kronor vilket betalas till Sårbarhetsdepartementet, bankgiro 5557-1681, plusgiro 182 69 94-4. Betalar du mer än 14 995 kronor bidrar du till att jag kan tacka ja till någon som inte har så mycket resurser just nu. För företag är priset 17 995 kronor exklusive moms. I priset ingår lättare förtäring vid vardagsträffarna, lunch/middag/frukost/fika vid träff 4, lunch/fika vid träff 9 och fika vid träff 2. Anmälan är bindande i samband med betalning.

Mer information och ansökan: Läs i bifogade dokument för mer information om innehåll, datum och annat viktigt att veta. Du är varmt välkommen att mejla mig på kalle@sarbarhetsdepartementet.se eller ringa på 070-35 35 417.

OBS! Starten framflyttad till hösten 2022. Mejla din intresseanmälan redan nu eller ring på 070-35 35 417.

Foto: Emiliano Vittoriosi