Terapi

Sedan hösten 2020 erbjuder jag gestaltterapi som en del av min utbildning till gestaltterapeut. Jag har mottagning i Bagarmossen. OBS! Just nu har jag möjlighet att ta emot en till klient så välkommen med intresseanmälan och frågor till kalle@sarbarhetsdepartementet.se eller ring mig på 070-35 35 417.

Att gå i terapi kan du göra av många olika anledningar. Du kanske befinner dig i en djupare kris eller önskar fördjupning och personlig utveckling. För att utvecklas behöver alla människor stöd från sin omgivning och det är där jag kommer in i bilden. Tillsammans kommer vi att utforska det just du behöver hjälp med.

Att leva innebär att emellanåt hamna i utmanande livssituationer då vi kan behöva stöd, exempelvis i form av terapi. Det kan handla om svårigheter i relationer, svårigheter förknippade med sex och sexualitet, utmaningar i föräldraskapet, utmaningar på jobbet, osäkerhet om framtiden eller stora förändringar i livet – äktenskap, skilsmässa, ohälsa, dödsfall, att få barn.

Du kan också behöva stöd för att ta hand om starka känslor av sorg, ensamhet, förtvivlan, frustration eller ilska. Du kanske känner dig orolig och kämpar med tvångsmässiga tankar eller beteenden.

Även om det som du behöver hjälp med handlar om något som hänt tidigare i ditt liv eller om det handlar om oro för framtiden, är det NU som det påverkar dig. Målet med våra träffar kommer därför vara att öka din awareness, alltså din medvetenhet i nuet. Vi kommer att försöka stanna i upplevelsen, att försöka vara med de tankar och känslor som kommer eller gör sig påminda när vi ses. Med en ökad medvetenhet kommer också möjligheten till förändring.

Gestaltterapin är relationell, det vill säga den utgår från att människan blir till i relation och därför bara kan förstås mot bakgrund av sina relationer och sitt sammanhang. Utgångspunkten för terapin är att det är relationen och det meningsskapande mötet med terapeuten som helar.

Fokus i terapin ligger på att uppmärksamma dig på vilka omedvetna behov, föreställningar och upplevelser som påverkar kontakten här och nu. I terapin kan du få hjälp med att undersöka och avsluta gamla händelser vilket gör det möjligt att bli mer närvarande i det som faktiskt är. Genom att bli medveten om det som är här och nu ökar förmågan att vara i kontakt med omgivningen och att samspela mer konstruktivt med den.

Det genuina mötet här och nu utgör grunden för terapin vilket kräver att jag som terapeut är närvarande både som yrkesperson och medmänniska.

Jag som gestaltterapeut kan komma att använda mig av utforskande samtal, bilder, rollspel, kroppsmedvetenhet, guidade meditationer och andra övningar för att öka medvetenheten och närvaron. I praktiken handlar detta mycket om att bli medveten om det som din kropp vill förmedla. Vi missar så mycket som sätter sig i kroppen. Vi kanske inte vill veta eller så kan eller orkar vi inte utifrån hur vi just nu har det i livet. Att komma till mig handlar om att försöka uppmärksamma och lyssna på det som kroppen förmedlar. Varsamt, lite i taget. I din takt.

Inget liv är det andra likt. Jag kan erbjuda dig min erfarenhet och vilja att hjälpa dig att söka DIN sanning. Jag är extra intresserad av sårbarhet, såväl hur den kommer till uttryck, som alla de sätt vi människor har för att undvika det sårbara. Hur tar ilska, sorg, skam och rädsla plats i just ditt liv?

Eftersom kroppen har en viktig plats i gestaltterapin är den ett bra alternativ till rent kognitiva terapier och för dig som har kroppsliga symtom, känner dig främmande inför eller har bristande kontakt med dina kroppsliga signaler.

Välkommen till mig som terapeut! Min lokal finns på Bagarmossens hälsocenter, Svartågatan 26 med ingång på gaveln, ett stenkast från Bagarmossens tunnelbanestation. Hör av dig så berättar jag mer.

Eftersom jag är under utbildning så tar jag ut ett reducerat arvode, 400 kr/tim inkl moms för en timme, och får kontinuerlig handledning via mitt utbildningsinstitut Gestaltakademin.

Specialitet
Sårbarhet, känslor, prestation, inre kritik, föräldraskap, mansfrågor, sexualitet, ensamhet.

Om mig

Jag är bankchefen som gjorde ett lappkast i livet. Från toppjobb inom finansbranschen, som jag sa upp mig från för att starta en stiftelse för stöd till utsatta barn och ungdomar, och sedan vidare till skolans värld och arbete med elever med behov av särskilt stöd.

Under 2019 har jag praktiserat inom psykiatrin på såväl psykos- som allmänpsykiatriska avdelningar. Det jag tar med mig därifrån är en ökad förståelse för hur vi människor kan bete oss i kaotiska faser i livet. Och att vad som anses normalt har blivit ganska snävt.

Jag driver också Sårbarhetsdepartementet där jag utforskar sårbarhet. För om det är något vi alla har gemensamt är det vår sårbarhet. Att vara människa är att vara sårbar, men många av oss har en kluven inställning till att visa oss sårbara. För mig har det blivit tydligt att sårbarheten är en vägvisare i livet. Den leder inte in oss på den enkla vägen men istället den väg som utvecklar oss.

PS. Vill du läsa mer om gestaltterapi kan du göra det exempelvis på Gestaltakademin, SAG eller Wikipedia.

Foto: Nicho Södling

Translate »