bli samarbetspartner

Sårbarhetsdepartementet är i en uppstartsfas. Vår vision är att minska alla former av våld i samhället genom att öka kunskapen och förståelsen för skam. De samarbeten vi går in i ska syfta till att få människor, inte plånböcker, att växa. 

Om du läst ovanstående och upplever att dina idéer passar in är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. Beskriv lite kort vad du/ni vill samarbeta kring och något om vad det skulle kunna leda till.

kontakta oss här

kontakt

Tel: 070-353 54 17
E-post: kalle@sarbarhetsdepartementet.se