Heldag för kvinnor

Workshop riktad till kvinnor från 18 år och äldre. Målgruppen är kvinnor som vill utvecklas i relation till andra och sig själva. Lärandet sker i grupp och är helt upplevelsebaserat, förankrat i en syn på människor där fokus är på relationer och hur det är att vara kvinna och människa. Tid och plats är onsdag 8 mars kl 9-16 på Bagarmossens Folkets Hus.

Upplägg:
Dagen innehåller en mix av miniföreläsningar, samtal och övningar såväl individuellt som i grupp. Dagens inleds med ”Det här är jag just nu” där deltagarna får lära känna varandra och skapa ett tryggt rum där modiga, sårbara och kraftfulla samtal kan äga rum.

En del av förmiddagen ägnas åt skam och dess centrala funktion i det mänskliga samspelet. Därefter kan det sårbara närmas och samtal föras om olika ämnen utan att bli ifrågasätt eller värderad.

Ämnen som kan komma att beröras under resten av dagen är bland annat aggression, sorg, sexualitet och glädje för att förstå hur vi agerar i relation till andra. Genom workshopen får deltagaren:
• Möjlighet att stanna upp och reflektera över relationen till sig själv och andra
• Öva sig i att uttrycka sin egen sårbarhet och kraftfullhet och ge sig själv omsorg
• Möjlighet till djupa samtal med de andra deltagarna

Förhoppningsvis kommer deltagaren efter avslutad workshop att känna sig friare och tryggare i sin relation till andra och med mer tillgång till såväl sårbarhet som kraftfullhet.

Lärare:
Kalle Lindqvist – gestaltterapeut (ansluten till SAG, Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter) och skam- och perceptionsforskare.

Kostnad:
1 500kr per deltagare, men early bird 1 300kr om du anmäler dig senast 22 februari. I priset ingår fika och ev material.

Övrigt: Absoluta minimiantalet för att starta är fyra deltagare och maximalt 12.

tid: 09:00
datum: 8 mars 2023
plats: Bagarmossens Folkets Hus
Image
Anmälan