Hållbar man

En ny utbildning i personlig utveckling riktad till män från 25 år och äldre. Målgruppen är män som vill utvecklas i relation till andra och sig själva. Lärandet sker i grupp och är helt upplevelsebaserat, förankrat i en syn på människor där fokus är på relationer och hur det är att vara man och människa. Gruppen kommer vara både den trygghet och den utmanande miljö du behöver för din personliga utveckling.

Det finns ett enormt värde i att upptäcka att sårbarhet och kraftfullhet inte är varandras motsatser utan varandras förutsättningar. Att vara kraftfull handlar om att vara sig själv i mötet med andra, att kunna svara an i olika situationer, att kunna sätta gränser och att stå upp för betydelsen av sin egen upplevelse. Att vara sårbar är att vara i kontakt med sig själv i relation till andra.

En sak står i fokus under denna utbildning – DU. Genom gruppen får du det stöd du behöver för din personliga utveckling. Se det gärna som en resa där vi träffas både i grupp och individuellt.

Efter utbildningen kommer du bland annat, med stor sannolikhet:
• Ha förbättrat åtminstone någon av dina relationer
• Ha en ökad självkännedom
• Ha fått öva dig i att vara dig själv i mötet med andra
• Ha en förståelse för kroppen som informationsbärare
• Ha fått uppleva att välmående nås genom att möta det sårbara, inte undvika det
• Ha gett dig själv omsorg
• Ha ökat din förmåga att sätta gränser såväl till dig själv som andra

Praktisk information (finns även en digital version med andra datum och separat anmälan):
Utbildningen består av fem heldagar (vardag 9-16) plus en gemensam aktivitet och två individuella samtal. Gruppträffarna är utspridda över våren med två-tre veckors mellanrum.

Start torsdag 23 mars med träffar på Bagarmossens Folkets Hus. Övriga träffar är också på torsdagar: 6 april, 20 april, 11 maj och 1 juni. Troligtvis kommer det även ordnas en gemensam aktivitet i anslutning till en av träffarna.

Översiktligt innehåll
• Ett individuellt samtal på 30 minuter över telefon/zoom (fokus på längtan/behov/önskemål inför utbildning)
• Ett individuellt samtal på 30 minuter (fokus på längtan/behov/önskemål efter utbildning)

Gruppträffarna kommer att innehålla teman såsom
• Här och nu
• Mansnormen
• Att närma sig sin sårbarhet och kraftfullhet
• Kroppen
• Intimitet, närhet, sex och porr
• Relationer och ensamhet

Kostnad
Priset är 8 000kr per deltagare, med early bird-pris 7 000kr om du anmäler dig senast 14 februari. I priset ingår fika och material. Det finns flera lunchställen i närheten av kurslokalen.

Lärare
Gestaltterapeut, skam- och perceptionsforskare Kalle Lindqvist.

Övrigt: Absoluta minimiantalet för att starta respektive utbildning är fyra deltagare och maximalt 12. Vid inställd utbildning återbetalas hela beloppet.

tid: 09:00
datum: 23 mars 2023
plats: Bagarmossens Folkets Hus
Anmälan