Terapi

Från och med hösten 2020 kommer jag erbjuda gestaltterapi som en del av min utbildning till gestaltterapeut. Välkommen med intresseanmälan och frågor till kalle@sarbarhetsdepartementet.se. Jag kommer troligtvis ha mottagning såväl i Bagarmossen som på Söder i Stockholm.

Att gå i terapi kan du göra av många olika anledningar. För att utvecklas behöver alla människor stöd från sin omgivning och det är där jag kommer in i bilden. Tillsammans kommer vi att utforska det just du behöver hjälp med.

Även om det som du behöver hjälp med handlar om något som hänt tidigare i ditt liv eller om det handlar om oro för framtiden, är det NU som det påverkar dig. Målet med våra träffar kommer därför vara att öka din awareness, alltså din medvetenhet i nuet. Vi kommer att försöka stanna i upplevelsen, att försöka vara med de tankar och känslor som kommer eller gör sig påminda när vi ses. Med en ökad medvetenhet kommer också möjligheten till förändring.

Jag som gestaltterapeut kan komma att använda mig av utforskande samtal, bilder, rollspel, kroppsmedvetenhet, guidade meditationer och andra övningar för att öka medvetenheten och närvaron. I praktiken handlar detta mycket om att bli medveten om det som din kropp vill förmedla. Vi missar så mycket som sätter sig i kroppen. Vi kanske inte vill veta eller så kan eller orkar vi inte utifrån hur vi just nu har det i livet. Att komma till mig handlar om att försöka uppmärksamma och lyssna på det som kroppen förmedlar. Varsamt, lite i taget. I din takt.

Inget liv är det andra likt. Jag kan erbjuda dig min erfarenhet och vilja att hjälpa dig att söka DIN sanning. Jag är extra intresserad av sårbarhet, såväl hur den kommer till uttryck, som alla de sätt vi människor har för att undvika det sårbara. Hur tar ilska, sorg, skam och rädsla plats i just ditt liv?

Välkommen till mig som terapeut! Välkommen att kontakta mig på svenska eller engelska!

Eftersom jag är under utbildning så tar jag ut ett reducerat arvode, 400 kr/tim inkl moms för en timme, och får kontinuerlig handledning via mitt utbildningsinstitut Gestaltakademin.

Specialitet
Sårbarhet, känslor, prestation, inre kritik, föräldraskap, mansfrågor, ensamhet.

Om mig

Jag är bankchefen som gjorde ett lappkast i livet. Från toppjobb inom finansbranschen som jag sa upp mig från för att starta en stiftelse för stöd till utsatta barn och ungdomar och sedan vidare till skolans värld och arbete med elever med behov av särskilt stöd.

Under 2019 har jag praktiserat inom psykiatrin på såväl psykos- som allmänpsykiatriska avdelningar. Det jag tar med mig därifrån är en ökad förståelse för hur vi människor kan bete oss i kaotiska faser i livet.

Jag driver också Sårbarhetsdepartementet där jag utforskar sårbarhet. För om det är något vi alla har gemensamt är det vår sårbarhet. Att vara människa är att vara sårbar, men många av oss har en kluven inställning till att visa oss sårbara. För mig har det blivit tydligt att sårbarheten är en vägvisare i livet. Den leder inte in oss på den enkla vägen men istället den väg som utvecklar oss.