Fem samtal för män

Sårbarhetsdepartementet erbjuder ”Fem samtal för män” för män som vill utvecklas. Materialet bygger på beprövade metoder som organisationen MÄN använt under många år. Nästa start planeras till slutet av mars. Mejla ditt intresse redan nu.

Upplägg:

Träff 1 – Vid första träffen lär vi känna varandra för att skapa ett tryggt rum där modiga och sårbara samtal kan äga rum.

Träff 2 – Under den andra träffen arbetar vi mer konkret med att tydliggöra mansnormer. Vi pratar om hur vi män förväntas vara och hur vi känner inför de förväntningarna. Vi reflekterar också kring hur förväntningarna påverkar vårt beteende.

Träff 3 – Vi undersöker den egna relationen till porr och sex och lyssnar på varandras berättelser.

Träff 4 – Under denna träff försöker vi tydliggöra och medvetandegöra vår egen roll i det lidande som #metoo har satt fingret på.

Träff 5 – Vid sista träffen blickar vi framåt och utforskar vilka sorts människor vi vill vara framöver.

Samtalsledare: Kalle Lindqvist

Plats: Bestäms senare.

Anmälan: Minst tre och max nio deltagare. Anmälan görs till kalle@sarbarhetsdepartementet.se. Eller ring fredagar på 070-35 35 417.